Nyeste spørgsmål og svar

Registrering af rum ved energimærkning (HB2019) - Skema

Registrering af rum ved energimærkning (HB2019) – Eksempel 1

Registrering af rum ved energimærkning (HB2019) – Eksempel 2

Registrering af rum ved energimærkning (HB2019) – Eksempel 3

Registrering af rum ved energimærkning (HB2019) – Eksempel 4

Hvornår finder standardværdien, 0,7 for rum der er uopvarmet, anvendelse?

Hvilket fundament er styrende for valg af værdi, er det den nye tilbygning eller den oprindelig bygning?

Hvordan håndteres et lejlighedskompleks med ti lejligheder, hvor hver lejlighed har deres egen måler tilkoblet deres eget fjernvarmeaggregat?

Hvad dækker ”nyere” tilbygning over?

Skal linjetab omkring vinduer/døre, indregnes i den resulterende U-værdi for ydervæggen?

Sider