Nyeste spørgsmål og svar

Hvordan håndteres nybyggeri, hvor der er en opvarmet indbygget garage, der er taget i brug, og skal energimærkes som eksisterende byggeri?

Skal kælderrum, udhuse, udestue og garager, med varmekilder, inkluderes i energimærket?

Hvordan håndteres kælderrum (f.eks. fordelingsgang) uden permanent varmekilde, som er omringet af opvarmede rum?

Hvordan håndteres kælderrum (f.eks. bryggers), med varmeinstallationen samt uisolerede rør, som ikke er en del af bygningens beboelsesrum?

Hvordan håndteres et lejlighedskompleks med ti lejligheder, hvor hver lejlighed har deres egen måler tilkoblet deres eget fjernvarmeaggregat?

Hvilket fundament er styrende for valg af værdi, er det den nye tilbygning eller den oprindelig bygning?

Hvad dækker ”nyere” tilbygning over?

Hvordan defineres ”der kan udnyttes til beboelse eller erhverv”?

Hvad er energikonsulentens ansvar ved bygninger, hvor det aktuelle på stedet ikke stemmer overens med informationerne i BBR?

Er det kun det oplyste areal i BBR, der skal energimærkes?

Sider