5.2

Energimærkningens indhold

Stk. 1

Bestemmelse

Energimærkningsrapporten for nyopførte bygninger, skal indeholde følgende elementer:

1) Bygningens energimærke

2) En vurdering af, om bygningsreglementets krav til dimensionerende transmissionstab er overholdt

3) En vurdering af, om kravene til mindste varmeisolering (herunder e-ref. for vinduer) af bygningsdele samt effektivitet mv. af varmefordelings-, ventilations- og fyringsanlæg mv. er opfyldt

4) En beskrivelse af eventuelle afvigelser mellem bygningen og byggetilladelsen

5) Energikonsulentens konklusion