4.4.3.3

Kældre

Stk. 1

Bestemmelse

Hele kælderens opvarmede areal medtages i bygningens samlede opvarmede areal.

Vejledning

(4.4.3.3, stk. 1)

Kælderens opvarmede areal kan både bestå af arealer, der medgår i det samlede bolig-/erhvervsareal ifølge BBR, og arealer, der ikke gør.

Eksempel:

 • Ved bolig/erhvervsareal forstås et areal som opfylder byggelovgivnings krav til beboelsesrum i bygningsreglementet og SBi-230. Dvs. rum som er godkendt til beboelse/erhverv i henhold til BBR.
 • Rum der er godkendt til beboelse eller erhvervsareal registreres i det opvarmede areal, uanset om rummet er uopvarmet. Se kapitel 4.4.3.1, stk. 5

 

Stk. 2

Bestemmelse

Hvis kælderen er registreret forkert i BBR, skal energikonsulenten i så fald skrive en bemærkning i energimærkningsrapporten om, at der er fejl i BBR.

Vejledning

(4.4.3.3, stk. 2)

Se kapitel 4.4.1, stk. 2.

Stk. 3

Bestemmelse

En kælder og dele af en kælder betragtes kun som opvarmet, hvis der er åben forbindelse til opvarmede rum, eller hvis der er en permanent opvarmningskilde jf. dog stk. 4.

Vejledning

(4.4.3.3, stk. 3)

F.eks.:

 • Der er ikke tale om åben forbindelse, hvis kælderens rum er adskilt ved f.eks. en dør eller der uden væsentlige indgreb kan indsættes en dør.
 • Som udgangspunkt betragtes hver enkelt rum i kælderen som selvstændige rum.
 • Eksempel på registrering af kælder:

  kaelder_4.4.3.3.png

  Hvis kælderen i eksemplet ovenfor er registreret i BBR med 63 m2 kælder, heraf 26 m2 til beboelse i kælder, skal 26 m2 af kælderen registreres som opvarmet, uanset om der er opsat varmekilder. I eksemplet antages det, at trapperummet og WC’et udgør de 26 m2. Da der er åben forbindelse mellem trapperummet og hobbyrummet, vil hobbyrummet også skulle registreres som opvarmet, såfremt der er opsat varmekilde i trapperummet.

  Hvis der derudover er opsat varmekilder i de disponible rum, vil begge disse rum også skulle registreres som opvarmede, selvom de ikke er registreret til beboelse i BBR. Rummene skal registreres med deres fulde areal.

Stk. 4

Bestemmelse

Uopvarmede rum der er godkendt som beboelse- eller erhvervsareal i BBR, men er uegnet til daglig brug regnes dog ikke for opvarmet.

Vejledning

(4.4.3.3, stk. 4)

Uegnede til daglig brug kunne f.eks. være, hvor adgang/ophold besværliggøres af loftshøjde eller tekniske installationer m.m.