4.4.3.2

Lager

Stk. 1

Bestemmelse

Lager betyder her andre bygninger end boliger og der i BBR er defineret som værende lager, som kun er opvarmet til mellem ”5 og 15 °C”.

Vejledning

(4.4.3.2, stk. 1)

Det er typisk bygninger uden faste arbejdspladser, herunder lagre og værksteder, hvor krav til rumtemperatur ikke overstiger 15 °C.

Ved konstruktion mellem opvarmet areal (20 °C) og lager, som er vurderet til at kunne opvarmes til 15 grader, kan man se bort fra transmissionstabet gennem konstruktionen.

Stk. 2

Bestemmelse

Setpunkt for opvarmning af lager:
Lager opvarmet til mellem 5 og 15 °C skal regnes med et setpunkt for opvarmning på 15 °C.

Stk. 3

Bestemmelse

Dimensionerende temperaturer:
For lager opvarmet til mellem 5 og 15 °C anvendes en dimensionerende rumtemperatur på 15 °C.