4.7.3.2

Linjetab for kælderydervægsfundamenter, kælderydervæg i beton - uopvarmet kælder

Jorddækning 2,0 meter.

Beskrivelse

ψ psi 

Note

Betongulv i niveau med betonfundament

0,42 / 0,28

Uisoleret / Isoleret 75 mm

Betongulv hævet mere end 20 cm over betonfundament

0,37 / 0,26

Uisoleret / Isoleret 75 mm

Betongulv hævet mere end 40 cm over betonfundament

0,34 / 0,24

Uisoleret / Isoleret 75 mm