Nyeste spørgsmål og svar

Foto af hus burde være på forsiden, så er det nemt og hurtigt at se hvilken ejendom det omhandler.

Hvorfor kommer der en ny energimærkningsrapport?

Hvornår lanceres den nye energimærkningsrapport?

Hvad er nyt i rapporten?

Hvad er fordelene ved den nye rapport?

Hvad skal energikonsulenten gøre anderledes?

Hvilket fundament er styrende for valg af værdi, er det den nye tilbygning eller den oprindelig bygning?

Skal linjetab omkring vinduer/døre, indregnes i den resulterende U-værdi for ydervæggen?

Er murhullets perimeter, det samme som linjetabslængden omkring vinduer?

Hvad dækker ”nyere” tilbygning over?

Sider