9.22.3

Aftale om energimærkning af flerfamiliehus, institution, erhverv mv. - oplyst forbrug (HB2016 - Historisk)

Denne aftale omfatter udførelsen af en energimærkning af bygning med BBR anvendelseskode 140, 150, 190, 311, 312, 313, 314, 315, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 329, 331, 332, 333, 334, 339, 390, 411, 412, 413, 415, 419, 421, 422, 429, 431, 432, 433, 439, 441, 442, 443, 444, 449, 520, 521, 522, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 539 og 590, der er taget i brug.

Energimærkningen udføres i henhold til Lov om fremme af energibesparelser i bygninger og regler udstedt i medfør heraf og udgør den lovpligtige energimærkning, som skal foreligge ved salg, udleje eller overdragelse af bygningen.

1. Aftalen omfatter (og kan ikke omfatte andre ydelser)

Udarbejdelse af en energimærkning efter gældende retningslinjer Elektronisk indberetning af energimærkningen til Energistyrelsen og udlevering af rapport for energimærkningen til rekvirenten.

2. Bygningens adresse, BBR-nummer og opførelses år

Vej og nr.  
Postnr. og by  
Kommune  
BBR-nr.  
Etageareal iht. BBR (m²)  
Bygningen er opført år:  

3. Destruktive undersøgelser

Feltet skal udfyldes for bygninger opført før 1980.

Rekvirenten af energimærkningen tillader, at der foretages destruktive undersøgelser Sæt kryds
Ja Nej

Destruktive undersøgelser indebærer, at der bores huller med diameter på ca. 10 mm i vægge, etageadskillelser eller lofter for at vurdere isoleringsstandarden. Hullerne skal placeres således, at de kan udbedres på en enkelt måde.

Hvis rekvirenten ikke tillader, at der udføres destruktive undersøgelser, kan det medføre, at energimærket bliver mangelfuldt, uden at energimærkningsfirmaet efterfølgende kan holdes ansvarlig herfor.

4. Driftsjournal

Rekvirenten af energimærkningen har udleveret en driftsjournal for bygningen for mindst et helt år med månedlige aflæsninger af energiforbruget, der opfylder kravene i henhold til Håndbog for energikonsulenter.

5. Honorar

  Kr. i alt inkl. moms
Honorar for energimærkningen  

Der er fastlagt maksimumshonorarer for bygninger med anvendelseskode 140 (etageboliger) under 300 m². Se disse på ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger. Maksimumshonoraret reduceres, hvis bygningen er opført efter 1980, der foreligger en energimærkning af bygningen, som er udarbejdet efter den 1. september 2006, eller hvis det certificerede energimærkningsfirma modtager målfaste bygningstegninger, som indeholder information om rørlængder og -dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner (se nedenfor afsnit om bilag til aftalen).

6. Bilag til aftalen

Bilag til aftalen Sæt kryds
Ja Nej
Ejeroplysningsskema    
Udskrift af BBR-ejermeddelelse    
Eventuel rapport vedrørende energimåling af oliefyr    
Kopi af årsopgørelse for varme    
Kopi af årsopgørelse for el    
Kopi af årsopgørelse for vand    
Bygningstegninger    
Hulmursattest for isolering af hulmur    
Elektronisk fil for tidligere energimærkning indberettet efter 1. september 2006    
Målfaste bygningstegninger med information om rørlængder og isoleringstykkelser    

Øvrige bilag:

Dato:

Energimærkningsfirma:

Firmanavn:

Underskrift:

Rekvirent

Navn:

Underskrift: