9.3.1

Brændværdier og CO2 emissionsfaktorer (HB2016 - Historisk)

Brændsel/energiform

Enhed

Vægt i kg

kWh/enhed

(CO2* kg)/enhed

(CO2* kg)/kWh

Affald

ton

1.000

2.917,00

 

 

Brænde, Klv.

Kløvet og stablet rummeter

ca. 550

2.200,00

 

 

Brænde Skr.

Skov rummeter

ca. 430

1.700,00

 

 

Brænde, Rm.

Kasse rummeter

ca. 250

1.200,00

 

 

Træpiller

660

3.208,00

 

 

Træpiller

ton

1.000

4.861,00

 

 

Træ flis

250

780,00

 

 

træ flis

ton

1.000

2.600,00

 

 

Halm

125

503,00

 

 

Halm

ton

1.000

4.028,00

 

 

Halmpiller

ton

1.000

4.440,00

 

 

Fuelolie

kg

1

11,30

3,173

0,281

Fuelolie

liter

0,98

11,10

3,117

0,281

Fyringsgasolie

kg

1

11,90

3,170

0,266

Fyringsgasolie

liter

0,85

10,10

2,691

 0,266

Naturgas

0,84

11,00

2,245

0,204

Bygas

0,76

5,90

1,204

0,204

Biogas

-

6,39

 

 

LPG (flydende flaskegas)

ton

1.000

12.800,00

2995,176

0,234

Petroleum

ton

1.000

12.080,00

3131,111

0,259

Petroleum

liter

0,8

9,70

2,514

0,259

Koks

ton

1.000

8.140,00

3164,807

0,389

Koks

HI

40

224,00

87,091

0,389

Kul (stenkul)

ton

1.000

7.360,00

 

 

Fjernvarme

-

40,60

 

 

Fjernvarme

kWh

-

1,00

 0,065

0,065

Fjernvarme

MWh

-

1.000,00

 

 

Fjernvarme

Gcal

-

1.163,00

 

 

Fjernvarme

GJ

-

278,00

 

 

Fjernvarme

MJ

-

0,28

 

 

El

kWh

-

1,00

 0,197

0,197

*) CO2-emission for el og fjernvarme er beregnet ud fra et landsgennemsnit. Det antages, at effektivitet for fjernvarmeproduktion fra kraftvarme er 200 %.