9.4.3

Linjetab (HB2016 - Historisk)

Linjetab for ydervægsfundamenter ved terrændæk

Beskrivelse ψ psi  Note
Betonvæg på betonfundamenter 0,80 Klinke-/trægulv
Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på betonfundament 0,70 Klinke-/trægulv
Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på letklinkefunda­ment 0,24 Klinke-/trægulv
Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på letklinkefunda­ment m. midterisolering 0,18 Klinke-/trægulv
BR08 vægisolering 0,15 Klinke-/trægulv
Højisoleret væg 0,12 Klinke-/trægulv
Kælderydervægsfundament i letbeton 0,30 Klinke-/trægulv

 

Linjetab for kælderydervægsfundamenter, kælderydervæg i beton - uopvarmet kælder.

Jorddækning 2,0 meter.

Beskrivelse ψ psi  Note
Betongulv i niveau med betonfundament 0,42 / 0,28 Uisoleret / Isoleret 75 mm
Betongulv hævet mere end 20 cm over betonfundament 0,37 / 0,26 Uisoleret / Isoleret 75 mm
Betongulv hævet mere end 40 cm over betonfundament 0,34 / 0,24 Uisoleret / Isoleret 75 mm

 

Linjetab for kælderydervægsfundamenter, kælderydervæg i letbeton - uopvarmet kælder.

Jorddækning 2,0 meter.

Beskrivelse ψ psi  Note
Betongulv i niveau med betonfundament 0,32 / 0,29 Uisoleret / Isoleret 75 mm
Betongulv hævet mere end 20 cm over betonfundament 0,17 / 0,15 Uisoleret / Isoleret 75 mm
Betongulv hævet mere end 40 cm over betonfundament 0,13 / 0,13 Uisoleret / Isoleret 75 mm

 

I huse med opvarmet kælder bruges i princippet den samme systematik som i huse med terrændæk, men med den ændring, at der i stedet beregnes transmissionstab gennem hhv. kældergulvet, kælderydervægsfundamentet og kældervæggen.

103