9.16.2

Typiske værdier for cirkulationspumper i store bygninger (HB2016 - Historisk)

    Varmeanlæg Brugsvandscirkulation
    Nominel
effekt
Reduktionsfaktor (styring) Nominel effekt Reduktionsfaktor for drifttid1
Nr. Type Pnom [W] Fp Pnom [W] Fo
1 Pumper med kun et trin (før 2000) Registreres 1,0 Registreres Registreres
2 Pumper med manuel indstilling af 2 eller flere driftstrin (før 2000) Registreres 0,8 Registreres Registreres
3 Automatisk trinstyrede pumper (2000 - 2005) Registreres 0,6 Registreres Registreres
4 Automatisk styrede/elektronisk styrede pumper (2006 - 2015) Registreres 0,4 Registreres Registreres
5 Automatisk styrede/elektronisk styrede pumper (efter 2015) Registreres 0,3 Registreres Registreres

Note:

1) Reduktionsfaktoren for drifttid angiver cirkulationens relative driftstid set i forhold til konstant drift.

For cirkulationspumper i konstant drift er reduktionsfaktoren F0 = 1,0.

Cirkulationspumper, som betjener mere end to boligenheder, antages at være i konstant drift (F0 = 1,0).

Cirkulationspumper til andre bygninger end boliger kan antages stoppet uden for bygningens brugstid, forudsat at pumperne er forsynet med den nødvendige automatik.

For cirkulationspumper, som kun betjener en eller eventuelt to boligenheder, kan der ligeledes antages reduceret driftstid, forudsat at pumperne er forsynet med den nødvendige automatik.

For tids- eller termostatstyrede cirkulationspumper kan det i så fald antages, at de kun kører halvdelen af tiden (F0 = 0,5).