9.2.5

Historiske energimærkningsskalaer for bygninger (HB2016 - Historisk)

Forneden ses samtlige skalaer for bygninger, som har været gældende ved energimærkning siden 01-11-2004, foruden den i dag gældende 2018-skala, som kan ses under "Skala for boliger".

2013 skalaen

2013-skalaen har været gældende i perioden 08-09-2013 til 30-06-2018, og er blevet brugt i forbindelse med Håndbog for energikonsulenter 2014 og 2016.

Skalatrin

Grænseværdi i kWh/m2/år

A2020

20,0

A2015

≤ 30,0 + 1000/A

A2010

≤ 52,5 + 1650/A

B

≤ 70,0 + 2200/A

C

≤ 110 + 3200/A

D

≤ 150 + 4200/A

E

≤ 190 + 5200/A

F

≤ 240 + 6500/A

G

> 240 + 6500/A

Hvor A er det opvarmede areal i m².

2008V2 + V3 og 2012 skalaen

2008V2-skalaen har været gældende i perioden 01-01-2009 til 07-09-2013 og er blevet brugt i forbindelse med Håndbog for energikonsulenter 2008 version 2 og 3.

Skalatrin

Grænseværdi i kWh/m²/år

A1

≤ 35 + 1100/A

A2

≤ 50 + 1600/A

B

≤ 70 + 2200/A

C

≤ 110 + 3200/A

D

≤ 150 + 4200/A

E

≤ 190 + 5200/A

F

≤ 240 + 6500/A

G

> 240 + 6500/A

Hvor A er det opvarmede areal i m².

2008V1 skalaen

2008V1-skalaen har været gældende i perioden 01-01-2008 til 31-12-2008 og er blevet brugt i forbindelse med Håndbog for energikonsulenter 2008 version 1.

Skalatrin

Grænseværdi i kWh/m²/år

A

≤ 50 + 1600/A

B

≤ 70 + 2200/A

C

≤ 110 + 3200/A

D

≤ 150 + 4200/A

E

≤ 190 + 5200/A

F

≤ 240 + 6500/A

G

> 240 + 6500/A

Hvor A er det opvarmede areal i m².

2006-skalaen

2006-skalaen har været gældende i perioden 01-09-2006 til 31-12-2007 og blev brugt i forbindelse med Håndbog for energikonsulenter 2006.

Skalatrin

Grænseværdi i kWh/m²/år

A1

≤ 35 + 1100/A

A2

≤ 50 + 1600/A

B1

≤ 70 + 2200/A

B2

≤ 90 + 2700/A

C1

≤ 110 + 3200/A

C2

≤ 130 + 3700/A

D1

≤ 150 + 4200/A

D2

≤ 170 + 4700/A

E1

≤ 190 + 5200/A

E2

≤ 210 + 5700/A

F1

≤ 240 + 6500/A

F2

≤ 280 + 7500/A

G1

≤ 330 + 9000/A

G2

> 330 + 9000/A

Hvor A er det opvarmede areal i m².

2004 skalaen

Energimærkningen af boliger efter 2004-skalaen var anderledes end de senere skalaer. Denne skala var opdelt for små boliger (op til 1500 m2), som blev energimærket jf. den såkaldte EM-skala og store boliger (over 1500 m2) som blev energimærket jf. ELO-skalaerne. Trinkravene for ELO-skalaen afhang af hvilken anvendelseskode bygningen havde. I dette afsnit er kun medtaget ELO-skalaen for anvendelseskode 140. På hver af skalaerne fremgår skalatrin for det totale energiforbrug, samt de primære miljøbelastende elementer for huse. 2004-skalaen var gældende fra d. 01-11-2004 til d. 31-08-2006.

2004 skala – små boliger

2004 skalaen for små boliger (boliger på under 1500 m2) havde følgende trinkrav for det totale energiforbrug, alt efter om det var opvarmet med fjernvarme, olie, gas eller biobrændsel/fastbrændsel:

Skalaer for varme udregnet i kWh/m²

 

El/netto

Olie

Gas

Fjernvarme

Bio.br/fastbr.

 

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

m3/m2

Mærke

Interval

Interval

Interval

Interval

Interval

A1

0-64,0

0-92,0

0-85,0

0-67,0

0-107,0

A2

64,1-76,0

92,1-109,0

85,1-101,0

67,1-80,0

107,1-127,0

A3

76,1-88,0

109,1-126,0

101,1-117,0

80,1-93,0

127,1-147,0

A4

88,1-100,0

126,1-143,0

117,1-133,0

93,1-105,0

147,1-167,0

A5

100,1-112,0

143,1-160,0

133,1-149,0

105,1-118,0

167,1-187,0

B1

112,1-124,0

160,1-177,0

149,1-165,0

118,1-131,0

187,1-207,0

B2

124,1-136,0

177,1-194,0

165,1-181,0

131,1-143,0

207,1-227,0

B3

136,1-148,0

194,1-211,0

181,1-197,0

143,1-156,0

227,1-247,0

B4

148,1-160,0

211,1-229,0

197,1-213,0

156,1-168,0

247,1-267,0

B5

160,1-172,0

229,1-246,0

213,1-229,0

168,1-181,0

267,1-287,0

C1

172,1-184,0

246,1-263,0

229,1-245,0

181,1-194,0

287,1-307,0

C2

184,1-196,0

263,1-280,0

245,1-261,0

194,1-206,0

307,1-327,0

C3

196,1-208,0

280,1-297,0

261,1-277,0

206,1-219,0

327,1-347,0

C4

208,1-220,0

297,1-314,0

277,1-293,0

219,1-232,0

347,1-367,0

C5

220,1-

314-

293,1-

232,1-

367,1-

Skalaer for energimærke for varme – indgangsværdi QBEF/Ae (kWh/m²).

Udover ovenstående skala, blev skalaer for vandforbrug, elforbrug og CO2 belastning også oplyst.

En bygnings el-forbrug blev registreret ved at observere nedenstående apparater i bygningen og ud fra deres alder angive en korrektionsværdi:

Korrektioner i kWh/år

Apparat

Middelværdi i kWh/år 1)

Gammel (> 15 år)

Ældre (5-15 år)

Nyere (0-5 år)

Lavenergi

Vaskemaskine

345

115

34

-34

-112

Tørretumbler

394

62

53

-53

-60

Opvaskemaskine

357

165

34

-34

-91

Køl m/frost

353

80

22

-23

-105

Køl u/frost

277

47

17

-17

-147

Kombiskab

542

170

45

-46

-162

Kummefryser

453

262

56

-57

-203

Skabsfryser

483

99

43

-43

-191

Elbageovn

122

12

1

-2

-15

Elkogeplader

180

20

20

0

-80 2)

Cirk.-pumpe

294

174

57

-99

3)

Olie-/gasfyr

212

88

38

-37

-202 4)

1) Middelværdi af forbrug i ”ældre” og ”nyere” apparater.

2) Induktionskomfur. Mikrobølgeovn og emhætte er ikke medtaget under kogeudstyr. Emhætter skal registreres, men de skal ikke indgå i beregningerne. Grunden er dels, at der ikke findes nogen mærkning eller prøveresultater til klassificering af disse apparater, dels at deres årsforbrug (ca. 70-80 kWh for hvert) er relativt beskedent. Et valgt ”fiktivt” el-forbrug for et gaskomfur på 60 kWh/år sikrer, at man får en lavere energimærkning med gaskomfur. Der skal anføres en bemærkning om dette i Energiplan & dokumentation.

3) Cirkulationspumper anvendes i centralvarmeinstallationer med olie- eller gasfyr samt i nogle tilfælde ved fjernvarmetilslutning. De anførte tre korrektioner svarer til pumper på 60 W (korr. 174 kWh), 45 W (korr. 57kWh) og 25 W (korr. -99 kWh).

4) Forbrug og korrektioner gælder for såvel olie- som naturgasfyr. Lavenergi dog alene naturgasfyr med åbent forbrændingskammer.

Ved addition af samtlige korrektionsværdier for alle apparaturer i det aktuelle hus, blev faktoren k fundet. Værdien af k afgjorde hvilket El-mærke bygningen fik, som det fremgår af følgende tabel:

Skala El-mærke

Lejlighed

Enfamiliehus

 

Korrektion kWh/år

Korrektion kWh/år

A

k < -169

k < -299

B

-169 ≤ k ≤ 169

-299 ≤ k ≤ 299

C

169 < k

299 < k

Vandforbruget i en bygning blev registreret ved registrering af samtlige armaturers type og alder. For hvert armatur var der et bidrag til den samlede korrektionssum, som det fremgår af følgende tabel:

Armatur m.m.

Middel

Højt vandforbrug

Lavt vandforbrug

Gml. (>15 år)

Ældre (5-15 år)

Nyere (0-5 år)

Lavenergi

Toilet

30

10

-10

-

-

-

-

Armatur i bad

40

3

-3

-

-

-

-

Armatur i køkken

16

2

-2

-

-

-

-

Vaskemaskine

12

-

-

6

3

0

-4

Opvaskemaskine

4

-

-

4

2

0

-2

Ved addition af samtlige korrektionsværdier for alle armaturer i det aktuelle hus, blev faktoren k fundet. Værdien af k afgjorde hvilket vand-mærke bygningen fik, som det fremgår af følgende tabel:

Skala Vand-mærke

Lejlighed

Enfamiliehus

 

Korrektion m³/år

Korrektion m³/år

A

k < -10

k < -10

B

-10 ≤ k ≤ 10

-10 ≤ k ≤ 10

C

10 < k

10 < k

Skala til bestemmelse af Energimærke for CO2 i boliger, blev alene afgjort af det udledte mængde CO2 som det fremgår af følgende tabel:

Skala CO2-mærke

Lejlighed

Enfamiliehus

 

Udledning kg/m³/år

Udledning kg/m³/år

A

u < 50

u < 50

B

50 ≤ u ≤ 90

50 ≤ u ≤ 90

C

90 < u

90 < u

2004 skala – store boliger

2004 skalaen for store boliger (boliger på over 1500 m²), også kaldet ELO-skalaen, afhang af hvilken anvendelseskode bygningen havde. Der er i dette afsnit kun medtaget ELO-skalaen for anvendelseskode 140, som havde nedenstående trinkrav for det totale energiforbrug, alt efter om det var opvarmet med fjernvarme, olie, gas eller elvarme. Ud over skalatrin for det totale energiforbrug fremgår også skalatrin for husets vandforbrug, elforbrug og CO2 belastning:

ELO-skala for anvendelseskode 140

 

Fjernvarme

Olie

Gas

Elvarme

Vand

El

CO2

 

kWh/m2/år

kWh/m2/år

kWh/m2/år

kWh/m2/år

m3/m2/år

kWh/m2/år

kg/m2/år

Mærke

Interval

Interval

Interval

Interval

Interval

Interval

Interval

A

0-86

0-108

0-106

0-86

0-0,54

0-1,6

0-12

B

86-92,72

108-11,55

106-114,18

86-92,73

0,54-0,61

1,6-2,85

12-14,73

C

92,72-99,45

119,55-131,09

114,18-122,36

92,73-99,45

0,61-0,69

2,85-4,09

14,73-17,45

D

9,45-106,18

131,09-142,63

122,36-130,55

99,45-106,18

0,69-0,76

4,09-5,33

17,45-20,18

E

106,18-112,91

142,63-154,18

130,55-138,73

106,18-112,91

0,76-0,84

5,33-6,58

20,18-22,91

F

112,91-119,64

154,18-165,72

138,73-146,91

112,91-119,64

0,84-0,91

6,58-7,83

22,91-25,64

G

119,64-126,36

165,72-177,27

146,91-155,09

119,64-126,36

0,91-0,99

7,83-9,07

25,64-28,36

H

126,36-113,09

177,27-188,81

155,09-163,27

126,36-133,09

0,99-1,06

9,07-10,32

28,36-31,09

I

113,09-139,82

188,81-200,36

163,27-171,46

133,09-139,82

1,06-1,14

10,32-11,56

31,09-33,82

J

139,82-146,54

200,36-211,9

171,46-179,64

139,82-146,54

1,14-1,21

11,56-12,81

33,82-36,54

K

146,54-153,27

211,9-223,45

179,64-187,82

146,54-153,27

1,21-1,29

12,81-14,05

36,54-39,27

L

153,27-160

223,45-234,99

187,82-196

153,27-160

1,29-1,36

14,05-15,3

39,27-42

M

160-

234,99-

196-

160-

1,36-

15,3-

42-

Historiske skalaer for erhverv m.v.

Forneden ses samtlige skalaer for erhverv m.v., som har været gældende ved energimærkning af bygninger siden 01-11-2004, foruden den i dag gældende 2012-skala, som kan ses under "Skala for erhverv m.v.".

2013 skalaen

2013-skalaen har været gældende i perioden 08-09-2013 til 30-06-2018, og er blevet brugt i forbindelse med Håndbog for energikonsulenter 2014 og 2016.

Skalatrin

Grænseværdi i kWh/m2/år

A2020

25,0

A2015

≤ 41 + 1000/A

A2010

≤ 71,3 + 1650/A

B

≤ 95,0 + 2200/A

C

≤ 135 + 3200/A

D

≤ 175 + 4200/A

E

≤ 215 + 5200/A

F

≤ 265 + 6500/A

G

> 265 + 6500/A

Hvor A er det opvarmede areal i m².

2008V2 skalaen

2008V2-skalaen har været gældende i perioden 01-01-2009 til 01-09-2012, og er blevet brugt i forbindelse med Håndbog for energikonsulenter 2008 version 2 og 3.

Skalatrin

Grænseværdi i kWh/m²/år

A1

≤ 50 + 1100/A

A2

≤ 70 + 1600/A

B

≤ 95 + 2200/A

C

≤ 135 + 3200/A

D

≤ 175 + 4200/A

E

≤ 215 + 5200/A

F

≤ 265 + 6500/A

G

> 265 + 6500/A

Hvor A er det opvarmede areal i m².

2008V1 skalaen

2008V1-skalaen har været gældende i perioden 01-01-2008 til 31-12-2008, og er blevet brugt i forbindelse med Håndbog for energikonsulenter 2008 version 1.

Skalatrin

Grænseværdi i kWh/m²/år

A

≤ 70 + 1600/A

B

≤ 95 + 2200/A

C

≤ 135 + 3200/A

D

≤ 175 + 4200/A

E

≤ 215 + 5200/A

F

≤ 265 + 6500/A

G

> 265 + 6500/A

Hvor A er det opvarmede areal i m².

2006-skalaen

2006-skalaen har været gældende i perioden 01-09-2006 til 31-12-2007, og blev brugt i forbindelse med Håndbog for energikonsulenter 2006.

2006 Skalatrin

Grænseværdi i kWh/m²/år

A1

≤ 35 + 1100/A

A2

≤ 50 + 1600/A

B1

≤ 95 + 2200/A

B2

≤ 115 + 2700/A

C1

≤ 135 + 3200/A

C2

≤ 155 + 3700/A

D1

≤ 175 + 4200/A

D2

≤ 195 + 4700/A

E1

≤ 215 + 5200/A

E2

≤ 235 + 5700/A

F1

≤ 265 + 6500/A

F2

≤ 305 + 7500/A

G1

≤ 355 + 9000/A

G2

> 355 + 9000/A

Hvor A er det opvarmede areal i m².

2004 skalaen

Til at energimærke Handel, service og offentlige bygninger på over 1500 m², benyttede man i perioden d. 01-11-2004 til d. 31-08-2006 ELO-skalaerne. Trinkravene for ELO-skalaen afhang af hvilken anvendelseskode bygningen havde. I dette afsnit er kun medtaget ELO-skalaen for anvendelseskode 320. Skalaen, havde trinkrav for det totale energiforbrug, alt efter om det var opvarmet med fjernvarme, olie, gas eller elvarme. Herudover var den enkelte bygnings vandforbrug, elforbrug og CO2 belastning også mærket som det fremgår af nedenstående tabel:

ELO-skala for anvendelseskode 320

 

Fjernvarme

Olie

Gas

Elvarme

Vand

El

CO2

 

kWh/m2/år

kWh/m2/år

kWh/m2/år

kWh/m2/år

m3/m2/år

kWh/m2/år

kg/m2/år

Mærke

Interval

Interval

Interval

Interval

Interval

Interval

Interval

A

0-57

0-75

0-55

0-28

0-0,1

0-3,2

0-13

B

57-66,09

75-87,45

55-65

28-34

0,1-0,14

3,2-13,73

13-22,91

C

66,09-75,18

87,45-99,91

65-75

34-40

0,14-0,17

13,73-24,2

22,91-32,82

D

75,18-84,27

99,91-112,36

75-85

40-46

0,17-0,21

24,2-34,7

32,82-42,73

E

84,27-93,36

112,36-124,82

85-95

46-52

0,21-0,25

34,7-45,3

42,73-52,64

F

93,36-102,45

124,82-137,28

95-105

52-58

0,25-0,29

45,3-55,8

52,64-62,54

G

102,45-111,55

137,28-149,73

105-115

58-64

0,29-0,32

55,8-66,3

62,54-72,45

H

111,55-120,64

149,73-162,19

115-125

64-70

0,32-0,36

66,3-76,8

72,45-82,36

I

120,64-129,73

162,19-174,64

125-135

70-76

0,36-0,4

76,8-87,4

82,36-92,27

J

129,73-138,82

174,64-187,1

135-145

76-82

0,4-0,43

87,4-97,9

92,27-102,18

K

138,82-147,91

187,1-199,55

145-155

82-88

0,43-0,47

97,9-108,47

102,18-112,09

L

147,91-157

199,55-212,01

155-165

88-94

0,47-0,51

108,47-119

112,09-122

M

157-

212,01-

165-

94-

0,51-

119-

122-