9.2.4

Omregningstabeller (HB2016 - Historisk)

Omregningstabel for en- og flerfamiliehuse

Følgende tabel viser gyldighedsdatoerne for de seneste energimærkeskalaer:

Skala

Fra dato:

Til dato:

2004

01-11-2004

31-08-2006

2006

01-09-2006

31-12-2007

2008V1

01-01-2008

31-12-2008

2008V2

01-01-2009

30-09-2009

2008V3

01-10-2009

09-09-2012

2012

01-06-2012

07-09-2013

2013

08-09-2013

30-06-2018

2018

01-07-2018

-

Det bemærkes, at både skalaen 2008V3 og 2012 har været gældende i en periode fra d. 01-06-2012 til d. 09-09-2012. For at afgøre hvilken skala energimærket er udført efter, skal man se på feltet ”Programversion” på forsiden af energimærkerapporten. Hvis der i rapporter fra denne periode i dette felt står Energy08 eller Ek-pro, er rapporten udført efter 2008V3-skalaen, ellers er rapporten udført efter 2012-skalaen.

Med kendskab til hvilken skala det enkelte energimærke hører under, kan følgende omregningstabel benyttes til at finde ud af, hvad mærket svarer til på 2018 skalaen:

2006 skalatrin

2008V1 Skalatrin

2008V2 Skalatrin

2012 Skalatrin

2013 Skalatrin

2018 Skalatrin

Grænseværdi i kWh/m²/år

-

-

-

-

A2020

-

20,0

-

-

-

-

-

A2020

≤ 27,0

-

-

-

A1

A2015

A2015

≤ 30,0 + 1000/A

A1, A2

A

A1, A2

A2

A2010

A2010

≤ 52,5 + 1650/A

B1

B

B

B

B

B

≤ 70,0 + 2200/A

B2, C1

C

C

C

C

C

≤ 110 + 3200/A

C2, D1

D

D

D

D

D

≤ 150 + 4200/A

D2, E1

E

E

E

E

E

 ≤ 190 + 5200/A

E2, F1

F

F

F

F

F

≤ 240 + 6500/A

F2, G1, G2

G

G

G

G

G

> 240 + 6500/A

Hvor A er det opvarmede areal i m2.

Det bemærkes, at der i omregningstabellen, kun er medtaget skalaer for håndbog 2006, 2008, 2012, 2013 og 2018. Dette skyldes at mærker udført før 2006-skalaen ikke længere er gyldige i dag, hvormed en omregning fra ældre skalaer ofte ikke vil være relevant at medtage. Hvis mærket er udført i 2004 skalaens gyldighedsperiode, henvises der til afsnittet ”Historiske skalaer” hvori de enkelte skalatrin fremgår.

Omregningstabel for Handel, service og offentlige bygninger

Følgende tabel viser gyldighedsdatoerne for de seneste energimærkningsskalaer:

Skala

Fra dato:

Til dato:

2004

01-11-2004

31-08-2006

2006

01-09-2006

31-12-2007

2008V1

01-01-2008

31-12-2008

2008V2

01-01-2009

30-09-2009

2008V3

01-10-2009

09-09-2012

2012

01-06-2012

07-09-2013

2013

08-09-2013

30-06-2018

2018

01-07-2018

-

Det bemærkes, at både skalaen 2008V3 og 2012 har været gældende i en periode fra d. 01-06-2012 til d. 09-09-2012. For at afgøre hvilken skala energimærket er udført efter, skal man se på feltet ”Programversion” på forsiden af energimærkerapporten. Hvis der i rapporter fra denne periode i dette felt står Energy08 eller Ek-pro, er rapporten udført efter 2008V3-skalaen, ellers er rapporten udført efter 2012-skalaen.

Med kendskab til hvilken skala det enkelte energimærke hører under, kan følgende omregningstabel benyttes til at finde ud af hvad mærket svarer til på 2018 skalaen:

2006 Skalatrin

2008V1 Skalatrin

2008V2 Skalatrin

2012 Skalatrin

2013 Skalatrin

2018 Skalatrin

Grænseværdi i kWh/m²/år

-

-

-

-

A2020

-

25,0

-

-

-

-

-

A2020

≤ 33,0

-

-

-

A1

A2015

A2015

≤ 41,0 + 1000/A

A2

A

A1, A2

A2

A2010

A2010

≤ 71,3 + 1650/A

B1

B

B

B

B

B

≤ 95,0 + 2200/A

B2, C1

C

C

C

C

C

≤ 135 + 3200/A

C2, D1

D

D

D

D

D

≤ 175 + 4200/A

D2, E1

E

E

E

E

E

≤ 215 + 5200/A

E2, F1

F

F

F

F

F

≤ 265 + 6500/A

F2, G1, G2

G

G

G

G

G

> 265 + 6500/A

Hvor A er det opvarmede areal i m².

Det bemærkes, at der i omregningstabellen, kun er medtaget skalaer for håndbog 2006, 2008, 2012 og 2018. Dette skyldes at mærker udført før 2006-skalaen ikke længere er gyldige i dag, hvormed en omregning fra ældre skalaer ofte ikke vil være relevant at medtage. Hvis mærket er udført i 2004 skalaens gyldighedsperiode, henvises der til afsnittet ”Historiske skalaer” nedenfor, hvori de enkelte skalatrin fremgår.