9.1.5

GUF-værdier (HB2016 - Historisk)

 

GUF%

Beboelse

30

Døgninstitution med og uden catering

31

Anden helårsbeboelse

22

Garageanlæg

15

Kontor og handel

18

Hotel, restaurant, vaskeri, frisør o.l.

28

Kulturbygninger

14

Undervisning og forskning, herunder efterskoler, kostskoler, højskoler, gymnasium, erhvervsskoler, universiteter og lignende.

19

Hospital, sygehjem fødeklinik o.l.

29

Daginstitution

28

Anden institution, herunder fængsel, kaserne

26

Bygning til idrætsformål herunder klubhus, idrætshal, svømmehal, skøjtehal,

36

Når en bygnings årsforbrug er registreret, kan man beregne, hvor stort forbruget ville have været i et klimamæssigt normal-år. Dette tal kaldes det klimakorrigerede forbrug og beregnes således:

Klimakorrigeret forbrug = GUFreg.år + (GAFreg.år x GDnormal/GDreg.år)

hvor:

GDnormal er antallet af graddage i et klimamæssigt normal-år

”GDreg.år” er antallet af graddage i registreringsåret

”GUFreg.år” står for graddage-uafhængigt forbrug i et helt registreringsår

”GAF år” står for graddage-afhængigt forbrug i registreringsåret

Begreberne GUF og GAF forklares nærmere nedenfor.

GUF kaldes også basisforbruget og består af følgende:

  • Varmtvandsforbrug
  • Varmetab fra cirkulationsledninger for varmt brugsvand
  • Varmetab fra rørinstallationer
  • Komfortgulvvarme i badeværelser og lignende
  • Tomgangstab fra kedler og varmtvandsbeholdere
  • Tomgangstab fra tilslutningsanlæg til fjernvarme
  • Opvarmning af åben ekspansionsbeholder, f.eks. på loft

Som det fremgår, består GUF af forbrug, som må forventes at være nogenlunde det samme, uanset om det er varmt eller koldt udendørs.