9.19.6

Fordeling af el forbrug efter anvendelse (HB2016 - Historisk)

Normalt elforbrug fordelt efter bygningens anvendelse

Elforbrug pr. kvm

kWh pr. m² pr. år – excl. el til opvarmning

Parcelhuse 35
Række kæde dobbelthuse 41
Etageboliger 38
Sociale institutioner 66
Daginstitution 37
Transportvirksomhed 206
Liberalt erhverv 49
Offentlig administration 49
Hotel 51
Restauranter 473
Handel og service 112
Supermarked 334
Forlystelser kultur sport 82
Museer, biblioteker, udstillinger mv. 52
Sportsanlæg 67
Undervisning 46
Hospitaler 93
Døgninstitutioner 48