9.6.1

Beregningseksempler (HB2016 - Historisk)

Eksempel 1

Bygning på 163 m² med fuld uopvarmet kælder. Etageadskillelse mod kælder er isoleret og vinduer i kælder er udskiftet til nye med lavenergiruder, så ejendommen fremstår ensartet.

Kælderens areal = 163 m². Ventilationstabet fra kælder er 0,5 l/sek./m²

Transmissionstab fra bygningen

Bygningsdel u-værdi Ht (W/K)
Uisoleret dør mod kælder 2 3,2 6,40
Isoleret bjælkelag mod kælder 145 0,37 53,65
Trappevæg mod kælder 45 2,1 94,50

 

Transmissionstab til omgivelserne

Bygningsdel u-værdi Ht (W/K)
30 cm beton kældervæg 100 0,88 90,0
Uisoleret yderdør 2 3,2 6,4
Betongulv mod jord 145 0,48 72,5
Vinduer lavenergi 20 1,5 30,0

B-faktor for installationer i uopvarmet kælder, samt bygningsdele mod kælderen er beregnet til 0,65.

Eksempel 2

Bygning på 226 m², hvor kun 50 % er opvarmet. Adskillelse imellem opvarmet og uopvarmet rum er en ny let skillevæg med 250 mm isolering og en ny isoleret dør.

Uopvarmet rum = 113 m². Ventilationstabet fra uopvarmet rum er 0,3 l/sek./m²

Transmissionstab fra bygningen

Bygningsdel u-værdi Ht (W/K)
Væg mod lager + 250 mm isol. 78 0,26 20,28
Isoleret dør mod lager 6 1,2 7,20

 

Transmissionstab til omgivelserne

Bygningsdel u-værdi Ht (W/K)
Ydervæg i lager 78 0,6 46,80
Tag, letbeton + 100mm isolering 113 0,47 53,11
Gulv mod jord i lager 113 1 113,00
Uisoleret yderdør 6 3,2 19,20
Termovinduer i lager 10 3 30,00

B-faktor for installationer i uopvarmet rum samt bygningsdele mod uopvarmet rum er beregnet til 0,92.