9.6.2

Standardværdier for temperaturfaktor, b, for klimaskærmen (HB2016 - Historisk)

Bygningsdel Temperaturfaktor, b
Terrændæk og kældergulve uden gulvvarme  
Terrændæk 0,7
Etageadskillelse mod uopvarmet, uisoleret kælder  
Uisoleret etageadskillelse 0,5
Isoleret etageadskillelse 0,7
Etageadskillelse mod uopvarmet, isoleret kælder  
Uisoleret etageadskillelse 0,3
Isoleret etageadskillelse 0,6
Gulv mod krybekælder  
Uisoleret etageadskillelse 0,5
Isoleret etageadskillelse 0,7
Gulvvarme  
Tillæg for gulve med indlagt gulvvarme + 0,3
Bygningsdele mod uopvarmet rum  
Garager og udhuse 1,0
Tag- og loftrum 1,0
Udeliggende trappeopgange og lign. 1,0
Udestue 0,7
Kældervæg mod uopvarmet kælder Som for etageadskillelsen
Kælderydervægge mere end 2 meters dybde og inde under bygninger uden gulvvarme  
Kælderydervæg mod jord 0,7
Kælderydervægsfundamenter i mere end 2 meters dybde, forudsat der ikke er gulvvarme i rummene  
Kælderydervægsfundamenter 0,7

Temperaturfaktoren er 1 mod det fri.