9.13

Temperaturfaktor, b for varmeanlæg (HB2016 - Historisk)

Placering b
I jord  
Rør i jord 1,0
Terrændæk  
Rør under gulvbelægning men over isolering 0,0
Rør under isolering 0,6
Uopvarmet uisoleret kælder  
Uisoleret etageadskillelse 0,5
Isoleret etageadskillelse 0,7
Uopvarmet isoleret kælder  
Uisoleret etageadskillelse 0,3
Isoleret etageadskillelse 0,6
Krybekælder  
Uisoleret 0,5
Isoleret 0,7
Andre rum  
Garager og udhuse 1,0
Tag og skunkrum 1,0
Udeliggende trappeopgange 1,0

Note: Temperaturfaktoren for rør i uopvarmede rum er den samme som for den del af klimaskærmen, der vender mod det pågældende uopvarmede rum. Rør placeret i det fri eller i jord har temperaturfaktor b = 1,0.