9.14.1

Anlægstyper (HB2016 - Historisk)

Det skal registreres, om anlægget er et 1-strengsanlæg eller 2-strengs­anlæg.

hb_-_9-14-1_anlaegstyper.png

Opmåling af rørlængder

Tilgængelige varmerør opmåles altid.

Med hensyn til opmåling af utilgængelige rørlængder kan den forenklede beregningsudtryk for rørlængder anvendes:

Varmefordelingsrør i enfamiliehuse – ført utilgængeligt*

Rør ført i terrændæk under isoleringslaget
1-streng 2 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde**
2-streng 4 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde**
Rør ført i krybekælder/loft  
1-streng 2 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde**
2-streng 2 x Bygningslængde + 4 x Bygningsbredde**
Rør ført i fordelingsgrav (rørgrav)  
2 x Længde af rørgrav  
Rør i skunkrum  
2 x Længde af skunkrum  

125

*Varmerør ført utilgængeligt er rør, der ikke uden destruktiv indgriben i en konstruktion kan opmåles præcist eller rør der er ført i rum med begrænset adgangsmulighed.

**Bygningslængde og bygningsbredde opmåles ved udvendige mål.

Varmefordelingsrør i etageejendomme – ført utilgængeligt*

Rør ført i terrændæk under isoleringslaget

1-streng

2 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde**

2-streng

4 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde**

Rør ført i krybekælder/loft

 

1-streng

2 x Bygningslængde + 2 x Bygningsbredde**

2-streng

2 x Bygningslængde + 4 x Bygningsbredde**

Rør ført i kælder (2-streng)

 

Uopvarmet kælder

2 x Bygningslængde + Bygningsbredde** x Antal stigestrengesæt***

Rør ført i fordelingsgrav (rørgrav)

 

2 x Længde af rørgrav

 

Rør i skunkrum

 

2 x Længde af skunkrum

 

126

*Varmerør ført utilgængeligt er rør, der ikke uden destruktiv indgriben i en konstruktion kan opmåles præcist eller rør der er ført i rum med begrænset adgangsmulighed.

** Bygningslængde og bygningsbredde opmåles ved udvendige mål

*** Frem + retur

Rørlængderne for de enkelte rørstrækninger opgøres inklusive tillæg i form af ”ækvivalente rørlængder”.

De ækvivalente rørlængder er følgende:

Ækvivalente rørlængder for ventiler, flanger og pumper
Ventil 0,5 m
Ventil med flange 1,5 m
Pumpe 2,0 m