9.14.3

Automatik enfamiliehuse (HB2016 - Historisk)

For enfamiliehuse skal der være mindst 1/4 eller flere ventiler, der ikke er termostatventiler, før der laves en korrektion af rumtemperaturen jf. tabellerne 9.14.3. I tilfælde af at flere end 1/4 af ventilerne ikke er termostatiske foretages en arealvægtet korrektion af rumtemperaturen.

Automatik til rumtemperaturstyring i enfamiliehuse

 

Korrektion af rumtemperatur (20 °C)

Termostatisk rumtemperaturstyring (radiatorer1 eller rumføler2)

0 °C

Ingen termostatisk rumtemperaturstyring (radiatorer3 eller rumføler)

+ 1 °C

Rum der reguleres ved returventiler (f.eks. gulvvarme)4

+ 1 °C

Luftvarmeanlæg med én rumføler5

+ 1 °C

Luftvarmeanlæg, manuelt styret

+ 2 °C

Note:

1) Radiatorer med termostatventiler

2) F.eks. et typisk gulvvarmesystem med individuelle rumfølere

3) Der skal være mindst ¼ eller flere ventiler, der ikke er termostatventiler, før der laves en korrektion af rumtemperaturen. I disse tilfælde foretages en arealvægtet korrektion af rumtemperaturen.

4) Der skal være mindst ¼ af rummene, der har returventiler, før der laves en korrektion af rumtemperaturen. I disse tilfælde foretages en arealvægtet korrektion af rumtemperaturen.

5) Luftvarmeanlæg med fælles indblæsningstemperatur styret af én fælles rumføler. Korrektionen foretages for hele huset.