9.14.2

Dimensionerende frem- og returtemperaturer (HB2016 - Historisk)

Nr. Beskrivelse Type Dim.frem* Dim.retur*
1 Radiatoranlæg 1-streng 80 70
4 Radiatoranlæg 1-streng 70 40
5 Radiator/delvis gulvvarme** 2-streng 60 40
6 Gulvvarme (ingen radiatorer) 2-streng 40 30

Note: * For bygninger der forsynes med et kedelanlæg påvirkes virkningsgraden også, men betydningen er dog marginal. Virkningsgraden for varmepumpeanlæg påvirkes dog i højere grad af temperatursættet.

** Der kan ses bort fra gulvvarme i rum der samlet udgør mindre en 10 % af det opvarmede areal eller i rum under 10 m² (f.eks. badeværelser).