9.12.2

Formler (HB2016 - Historisk)

Nominel COP

Kan beregnes efter formlen:

Nominel COP = afgivet effekt / tilført effekt

Areal-andelen

Kan som tommelfingerregel beregnes således:

Varmepumpens nominelle effekt / bygningens dimensionerende effektbehov