9.12.1

Luftstrømsbehov (HB2016 - Historisk)

Luftstrømsbehovet til varmepumpen skal registreres i m³/s. Ved dimensionering af varmepumpen skal der tages højde for energibalancen, med mindre varmepumpen kan optage eller afgive effekt på anden vis.

121

Genvinding af afkastluft fra udsugningsanlæg via varmepumpe

Omregning fra l/(s*m2) til m³/s, gøres under antagelse af at rummet har en højde på 2,5 m, som det fremgår af følgende udtryk:

x l/(s*m2) = A * x * 2,5 / 1000 m³/s

hvor

A = det opvarmede etageareal [m²]

x = ventilationsbehovet angivet i zonen [l/(s*m²)]

 Eksempel:

En bygning med et ventilationsbehov på 0,3 l/(s*m²) og et opvarmet etageareal på 100 m², ses ud fra ovenstående formel at have et ventilationsbehov, i enheden m³/s, som følger:

100 * 0,3 * 2,5 / 1000 = 0,075 m³/s