9.17.5

Opmåling af varmtvandsrør i store bygninger (HB2016 - Historisk)

Rørstrækningerne opmåles samlet, da de har samme temperatur som angivet under Varmt vand.

Ventiler og andre armaturer medtages i beregningen som en ækvivalent rørlængde.

Eksempel på forenklet opmåling af varmtvandsrør:

127

Brugsvand:

Varme brugsvandsrør (cirkulationsledninger) i uopvarmede kældre = husets længde + ½ x husets bredde x antal lodrette strenge = (18,4 + 9,4) m + ½ x 8,4 x 5 m= 49 m

Dimensionerne varierer fra 28 til 35. Gennemsnitlig vælges 35 x 1,2.

Varmt brugsvand i opvarmede arealer = afstand fra kælderloft til øverste gulv i det opvarmede areal x antal lodrette strenge = 15m x 5 lodrette strenge = 75 meter.

Dimensionen varierer fra 28 til 18, gennemsnit vælges 22 mm.

For at få hele systemet med skal brugsvandscirkulationen opmåles på samme måde.

Brugsvandscirkulationens længde = Varmt brugsvand.

Dimensionen varierer fra 15 til 18, gennemsnitlig vælges 15 x 1,0.