9.7.1

Normtal for naturlig ventilation i enfamiliehuse (HB2016 - Historisk)

Nr. Tilstand qn* qn,s
1 Normalt tæt 0,3 2,4
2 Infiltrationstab ved mekanisk balanceret ventilationsanlæg 0,13  
3** Væsentlig ekstra luftskifte pga. utætheder i klimaskærmen*** + 0,1  
4** Væsentlig ekstra luftskifte pga. utætheder i og omkring vinduer og døre + 0,1  

Note: *Værdien anvendes normalt for hele huset.

**3 og 4 lægges sammen, hvis det vurderes at der haves et væsentligt ekstra luftskifte pga. af både en utæt klimaskærm og utætheder i og omkring vinduer.

***Ekskl. utætheder i og omkring vinduer og døre.