9.7.4

Standard ventilationsanlæg (HB2016 - Historisk)

Ventilationen opgøres for hele huset samlet inklusiv trapperum - også selv om der måtte være forskellige lejlighedsstørrelser. Særlige rum som opvarmede kældre og tørrelofter skal dog opgøres separat.

Hvis der kan fremskaffes data for det aktuelle anlæg, skal de bruges i stedet for standardværdierne. Det samme gælder, hvis der ved besigtigelsen kan konstateres afvigelser i forhold til standardværdierne f.eks. særlig effektiv varmegenvinding med modstrømsveksler eller gamle ineffektive motorer på ventilatorerne.

Standard ventilationsanlæg i flerfamiliehuse1

            Vinter     Sommer Nat
  Note   6   9 7 5 8   6   8 8
Nr. Anlægstype Fo qm ηvgv ti °C El-Vf qn qi,n SEL qm,s qn,s qm,n qn,n
1 Naturlig ventilation u aftrækskanaler 2,4 1         0,3       2,4    
2 Naturlig ventilation + aftrækskanaler 3,4 1         0,3       2,4    
3 Mekanisk udsugning fra før 1995 1 0,3           2,0 0,3 2,4    
4 Mekanisk udsugning 1996-2006 1 0,3           1,5 0,3 2,4    
5 Mekanisk udsugning fra efter 2006 1 0,3           1,0 0,3 2,4    
6 Mekanisk ventilation fra før 1995 1 0,3 0,55 18 1 0,13   2,5 0,3 2,4    
7 Mekanisk ventilation 1995-2006 1 0,3 0,55 18 1 0,13   2,0 0,3 2,4    
8 Mekanisk ventilation 2007-2010 1 0,3 0,55 18 1 0,13   1,8 0,3 2,4    
9 Mekanisk ventilation 2011-2015 1 0,3 0,55 18 1 0,13   1,8 0,3 2,4    
10 Mekanisk ventilation fra efter 2015 1 0,3 0,55 18 1 0,13   1,5 0,3 2,4    

Note:

1) Ventilationen opgøres for hele huset samlet.

2) Naturlig ventilation uden aftrækskanaler forudsætter gode muligheder for at kunne åbne vinduer samt nogen utæthed i klimaskærmen f.eks. i og omkring vinduer.

3) Naturlig ventilation med aftrækskanaler forudsætter udeluftventiler eller nogen utæthed i klimaskærmen f.eks. en vis utæthed i og omkring vinduer.

4) Konsulenten må ikke foreslå tætning af klimaskærmen i bygninger, hvor det kan medføre for lille ventilation, med mindre der samtidig foreslås andre foranstaltninger til at forbedre ventilationen og udtrykkeligt gøres opmærksom på problemstillingen i energimærkningsrapporten.

5) qn forøges i bygninger med særligt utæt klimaskærm f.eks. utætte vinduer eller kalfatringsfuger.

6) I flerfamiliehuse med lejligheder under 100 m² forøges den mekaniske ventilation eller udsugning forholdsmæssigt. Hvis der f.eks. i et flerfamiliehus med et samlet opvarmet etageareal på 800 m² er 10 lejligheder af varierende størrelse ganges den mekaniske ventilationen eller udsugning i tabel 5.1.1 med 1,25.

7) Hvis der er elvarmeflade i ventilationsanlægget, skal det markeres i feltet til elvarme.

8) Feltet er ikke aktuelt for boliger.

9) Standardværdi for indblæsningstemperatur på 18 °C skal altid anvendes, med mindre varmegenvinderen er ureguleret (angives i det tilfælde som -18 °C).

Ventilationsanlæg erhverv

Kontor til 1-2 personer

Kontor til 1-2 personer         Vinter     Sommer Nat
Note   5 7 8 4 2.3     5      
Anlægstype Fo qm ηvgv ti °C El-Vf qn qi,n SEL qm,s qn,s qm,n qn,n
Naturlig ventilation, 1 1         0,6 0,09     2,4   0,09
Mekanisk ventilation, uden genvinding 1 1,2 0   0 0,13 0,09 2,5 1,2 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning fra før 1995 1 1,2 0,55 18 0 0,13 0,09 3,5 1,2 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning 1996-2006 1 1,2 0,60 18 0 0,13 0,09 2,5 1,2 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2007-2010 1 1,2 0,65 18 0 0,13 0,09 2,1 1,2 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2011-2015 1 1,2 0,70 18 0 0,13 0,09 2,1 1,2 2,4   0,09
Mekanisk ventilation fra efter 2015 1 1,2 0,75 18 0 0,13 0,09 2,1 1,2 2,4   0,09
Storrumskontor, undervisningslokaler og børneinstitutioner         Vinter       Sommer Nat  
Note   5 7 8 4 2,3     5      
Anlægstype Fo qm ηvgv ti °C El-Vf qn qi,n SEL qm,s qn,s qm,n qn,n
Naturlig ventilation, 1 1         0,9 0,09     2,4   0,09
Mekanisk ventilation, uden genvinding 1 1,8 0   0 0,13 0,09 2,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning fra før 1995 1 1,8 0,55 18 0 0,13 0,09 3,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning 1996-2006 1 1,8 0,6 18 0 0,13 0,09 2,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2007-2010 1 1,8 0,65 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2011-2015 1 1,8 0,70 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation fra efter 2015 1 1,8 0,75 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Mødelokaler og kantiner med reduceret driftstid ift. bygningens brugstid         Vinter       Sommer Nat  
Note   5 7 8 4 2,3     5      
Anlægstype Fo qm ηvgv ti °C El-Vf qn qi,n SEL qm,s qn,s qm,n qn,n
Naturlig ventilation, 1 0,5         0,9 0,09     2,4   0,09
Mekanisk ventilation, uden genvinding 0,5 1,8 0   0 0,13 0,09 2,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning fra før 1995 0,5 1,8 0,55 18 0 0,13 0,09 3,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning 1996-2006 0,5 1,8 0,6 18 0 0,13 0,09 2,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2007-2010 0,5 1,8 0,65 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2011-2015 0,5 1,8 0,70 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation fra efter 2015 0,5 1,8 0,75 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Udenfor driftstiden 0,5         0,3 0,09     2,4   0,09
Butikker, restauranter m.v.         Vinter       Sommer Nat  
Note   5 7 8 4 2,3     5      
Anlægstype Fo qm ηvgv ti °C El-Vf qn qi,n SEL qm,s qn,s qm,n qn,n
Naturlig ventilation, 1 1         0,9 0,09     2,4   0,09
Mekanisk ventilation, uden genvinding 1 1,8 0   0 0,13 0,09 2,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning fra før 1995 1 1,8 0,55 18 0 0,13 0,09 3,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning 1996-2006 1 1,8 0,6 18 0 0,13 0,09 2,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2007-2010 1 1,8 0,65 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2011-2015 1 1,8 0,70 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation fra efter 2015 1 1,8 0,75 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Baderum og toiletter         Vinter       Sommer Nat  
Note   5 7 8 4 2,3     5      
Anlægstype Fo qm ηvgv ti °C El-Vf qn qi,n SEL qm,s qn,s qm,n qn,n
Naturlig ventilation,2,4 uden aftrækskanaler 1         0,9 0,09     2,4   0,09
Naturlig ventilation,3,4 med aftrækskanaler 1         1,2 0,09     2,4   0,09
Mekanisk udsugning, Bygning fra før 1995 1 1,8       0 0,09 2 1,8 2,4   0,09
Mekanisk udsugning, Bygning 1996-2006 1 1,8       0 0,09 1,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2007-2010 1 1,8       0 0,09 1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2011-2015 1 1,8       0 0,09 1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation fra efter 2015 1 1,8       0 0,09 1,0 1,8 2,4   0,09
Gangarealer, oplagsrum og lignende         Vinter       Sommer Nat  
Note   5 7 8 4 2,3     5      
Anlægstype Fo qm ηvgv ti °C El-Vf qn qi,n SEL qm,s qn,s qm,n qn,n
Naturlig ventilation, 1 1         0,3 0,09     2,4   0,09

Note:

1) Naturlig ventilation forudsætter gode muligheder for at kunne åbne vinduer.

2) Konsulenten må ikke foreslå reduktion af ventilationen eller tætning af klimaskærmen i bygninger, hvor det kan medføre for lille ventilation, med mindre der samtidig foreslås andre foranstaltninger til at forbedre ventilationen og der udtrykkeligt gøres opmærksom på problemstillingen i energimærkningsrapporten.

3) qn forøges i bygninger med særligt utæt klimaskærm f.eks. utætte vinduer eller kalfatringsfuger.

4) Hvis der er elvarmeflade i ventilationsanlægget skal feltet til elvarme markeres.

5) Den mekaniske ventilation skal altid mindst svare til Bygningsreglementets krav.

6) Hvis der kan fremskaffes data for det aktuelle anlæg, skal de bruges i stedet for standardværdierne. Det samme gælder, hvis der ved besigtigelsen kan konstateres afvigelser i forhold til standardværdier f.eks. varmegenvinding med roterende veksler eller gamle ineffektive motorer på ventilatorerne.

7) Varmegenvinding med krydsveksler. Roterende veksler kan antages 0,10 bedre end krydsveksler.

8) Standardværdi for indblæsningstemperatur på 18° C skal altid anvendes, med mindre varmegenvinderen er ureguleret (angiv da -18 °C) eller anlæg også er uden varmeflade (angiv da 0° C).