9.5.4

Skygger (HB2016 - Historisk)

For bygninger med anvendelseskode 110, 120, 130, 131 og 132 anvendes et standard skyggeforhold for alle vinduer og døre i fritliggende enfamiliehuse, uanset de faktiske forhold, men kan ændres, såfremt energikonsulenten vurderer det nødvendigt, f.eks. i forbindelse med huse med lavt energibehov og problemer med overtemperaturtimer.

For etageboligbygninger og andre bygninger anvendes de gældende regler til registrering af det faktiske skyggeforhold:

Horisont 20°
Udhæng 20°
Højre 20°
Venstre 20°
Vindueshul 10°

 

Horisontvinklen er vinklen mellem vandret plan og skyggende genstande foran vinduet for eksempel andre bygninger og beplantning målt fra midten af vinduet.

hb_-_9-5-4_skygger.png

Ved vinkelbygninger beregnes facadens sideskygge efter følgende formel:

V/F = Vinkelbygningens fremspring i meter/facadelængden.

Når V/F er bestemt, kan facadens sideskygge i grader beregnes på baggrund af de faktiske forhold på stedet.

Sideskygger fra fremspring under 100 cm medregnes ikke.

hb_-_9-5-4_skygger_vinkel_til_hoejre.png
Bestemmelse af vinkel til højre henholdsvis venstre (vandret snit)

Udhænget i procent er vinklen til forkanten af udhænget målt fra midten af vinduet. Vinklen måles til vinduets plan.

hb_-_9-5-4_skygger_vinkel_til_udhaeng.png
Bestemmelse af vinkel til udhæng

Vindueshulprocent

Som standard kan benyttes en vindueshulprocent på 10.

Såfremt der ønskes en mere nøjagtig beregning, registreres vindueshulprocenten som falsens dybde i forhold til det mindste mål af enten vinduets bredde eller højde. Falsdybden er afstanden fra facadens yderside til yderside af rudens plan som illustreret herunder.

117