1.3

Indberetning af energimærkningen (HB2019 - Historisk)

Stk. 1

Bestemmelse

Energimærkningen skal indberettes af energikonsulenter via et af de godkendte indberetningsprogrammer.

Vejledning

(1.3, stk. 1)

Der anvendes digitale automatiske kontroller af indtastningerne i indberetningsprogrammer. Tilsidesættelse heraf, kræver en begrundelse i indberetningsprogrammet.

Når energimærkningen er accepteret af indberetningssystemet, får den tildelt et nummer, og der returneres en rapport til energikonsulenten.

Stk. 2

Bestemmelse

Indberetning skal ske indenfor to måneder efter, at besigtigelsen er afsluttet.

Stk. 3.

Bestemmelse

For ejendomme med et etageareal mellem 10.000 m2 og 20.000 m2 skal indberetning afsluttes inden 3 måneder efter besigtigelsen er afsluttet.
 

Stk. 4.

Bestemmelse

For ejendomme med et etageareal på 20.000 m2 og derover skal indberetning afsluttes inden 4 måneder efter besigtigelsen er afsluttet. Fristen for indberetning forlænges med en måned for hver yderligere 10.000 m2 etageareal ejendommen måler.