3

Bilag 3: Energimærkning uden bygningsgennemgang