4.5.4.6

Beskrivelse (HB2019 - Historisk)

Stk. 1

Bestemmelse

Vinduer beskrives med element og glastype, for eksempel om det er et dannebrogsvindue med forsatsramme samt antal glas og glastype, for eksempel om det er en 2-lags energirude.

Vejledning

(4.5.4.6, stk. 1)

Beskrivelsen af vinduer og glaspartier har til formål at gøre bygningsejer i stand til, at genkende bygningens vinduer samt at identificere de glasarealer, der er besparelsesforslag til.

Stk. 2

Bestemmelse

Ved besparelsesforslag til vinduer og yderdøre skal disse individuelt beskrives i energimærkningsrapporten med angivelse af placering og antal, så det følger retningslinjen i kapitel 4.4.9.2, stk. 1, således at bygningsejeren kan genkende vinduerne.