4.5.4.5

Registrering af skygger (HB2019 - Historisk)

Stk. 1

Bestemmelse

Til brug for beregningen skal der registreres følgende skyggeforhold:

1) Horisont.

2) Udhæng.

3) Venstreskygge.

4) Højreskygge.

5) Vindueshul.

Vejledning

(4.5.4.5, stk. 1)

Disse skyggeforhold registreres normalt samlet pr. facade. Skyggepåvirkningerne vurderes i forhold til faste objekter, såsom naboejendomme, vinkler, læmure og udhuse samt i forhold til skov og blivende større beplantning.

Se SBi-anvisning 213 for nærmere beskrivelse af, hvorledes skyggeforholdende registreres.

Stk. 2

Bestemmelse

Hvis facaden har vinkler, fremspring eller andre skyggegivende faconer, der rager mere end 100 cm vinkelret ud fra facaden, registreres disse særskilt.

Stk. 3

Bestemmelse

Sideskygger fra fremspring under 100 cm medregnes ikke.

Stk. 4

Bestemmelse

For bygninger med anvendelseskode 110, 120 130, 131 og 132 og 185 og 190 under 500 m² kan der anvendes et standard-skyggeforhold svarende til:

Horisont            20°

Udhæng           20°

Venstre             20°

Højre                 20°

Vindueshul      10°

Standard-forhold for alle vinduer og døre kan anvendes, men energikonsulenten vurderer selv, om registrering af det præcise skyggeforhold er nødvendigt.

Stk. 5

Bestemmelse

For etageboligbyggeri og andre bygninger anvendes de gældende regler til registrering af de faktiske skyggeforhold.