4.5.3.3

Transmissionskoefficient, U-værdi

Stk. 1

Bestemmelse

Transmissionskoefficienter (U-værdi) for alle de beskrevne overflader skal angives på baggrund af konstruktionsopbygningen.

Vejledning

(4.5.3.3, stk. 1)

For bestemmelse af varmetransmissionskoefficienter i skjulte konstruktioner se kapitel 4.5.1.2.
Eksempelvis kan tegningsmateriale eller en visuel inspektion af konstruktionen bruges.

Stk. 2

Bestemmelse

U-værdier for bygningsdele beregnes ud fra DS 418.

Vejledning

(4.5.3.3, stk. 2)

U-værdier for typiske bygningsdele fremgår af den digitale håndbog, under vejledning, som findes på: www.hbemo.dk og kan anvendes ved energimærkning.