4.4.4

Afgrænsning af bolig og erhvervsareal (HB2019 - Historisk)

Stk. 1

Bestemmelse

Boligarealer og erhvervsarealer opgøres efter samme princip som beskrevet ovenfor for opvarmet areal.

Vejledning

(4.4.4, stk. 1) Boligarealer og erhvervsarealer fremgår af BBR, og kan ses via opslag på www.boligejer.dk.

Boligarealerne/erhvervsarealerne inkluderer ifølge BBR:

  • Andel i adgangsarealer, herunder trapper, elevatorer m.m., i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder, er disse fordelt med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset størrelse. For bygninger med altangang er arealet fordelt på alle bolig- og erhvervsenheder, dvs. også på enheder i stueetagen.
  • Areal af samtlige beboelses- og erhvervsrum, herunder areal af rum indenfor enheden (rum, der hænger sammen via intern trappe) i kældre og rum, som lovligt må anvendes til beboelse eller erhverv.
  • Køkken, baderum og wc-rum i kælderareal, der er indrettet til beboelse og/eller erhverv.
  • Areal, der er indrettet til beboelse og/eller erhverv i udnyttet tagetage. Til tagetagens samlede areal medregnes både det areal, som udnyttes og det areal, der kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Areal, der f.eks. på grund af blokering med spær eller for lav loftshøjde ikke kan udnyttes til disse formål, medregnes således ikke.
    Boligarealer/erhvervsarealer inkluderer ikke kælderarealer, der anvendes til bolig/erhverv og er beliggende adskilt fra enheden.