4.4.7

Bygninger med blandet anvendelse (HB2019 - Historisk)

Stk. 1

Bestemmelse

Bygninger energimærkes med blandet anvendelse, når større bygningsafsnit har en anden anvendelse end hovedanvendelsen for bygningen.

Ved større bygningsafsnit forstås bygningsafsnit, som enten er på mindst 1.000 m2 opvarmet etageareal, eller som udgør mindst 20 % af det samlede, opvarmede etageareal i bygningen.

For bygninger med blandet anvendelse, hvor hovedanvendelsen udgør mindst 80 % af det samlede etageareal, regnes bygningens anvendelse udelukkende som hovedanvendelsen.

Vejledning

(4.4.7, stk. 1)

Eksempelvis regnes en boligejendom med butikker, der udgør 15 % af etagearealet, som en boligejendom (bygningsreglementets § 262).

Hvis en bygning på 1000 m2 for eksempel er indrettet med 790 m2 bolig og 210 m2 erhverv, bestemmes den samlede energiramme ud fra 79 % af energirammen for boliger plus 21 % af energirammen for erhverv. Det tilsvarende gælder ved beregning af energibehovet.

Hvis en bygning på 10.000 m² for eksempel er indrettet med 8500 m² bolig og 1500 m² erhverv, bestemmes den samlede energiramme ud fra 85 % af energirammen for boliger plus 15 % af energirammen for erhverv, da erhvervsdelen er over 1000 m².

Stk. 2

Bestemmelse

I bygninger med blandet anvendelse skal bygningsafsnit til bolig mærkes i henhold til ”energimærkeskala for boliger”, og afsnit til erhverv skal mærkes i henhold til ”energimærkeskala for erhverv”.

Vejledning

(4.4.7, stk. 2)

Energimærkeskalaer findes på www.hbemo.dk.

Stk. 3

Bestemmelse

Ved energimærkning af bygninger med blandet anvendelse opdeles bygningen i zoner alt efter hvilken anvendelse disse har.

Vejledning

(4.4.7, stk. 3)

Se kapitel 4.6 for registrering af tekniske installationer, som forsyner flere bygninger og zoner f.eks. kedler.

Stk. 4

Bestemmelse

Energiforbruget for bygninger med blandet anvendelse beregnes som et vægtet gennemsnit af bolig- og erhvervsdelen, hvor det beregnede energiforbrug per m2 for bolig- og erhvervsdel vægtes med de relative arealer for de to anvendelser. Energimærket for bygningen beregnes tilsvarende ved at vægte skalaværdierne for bolig- og erhvervsdelene på samme måde.

Vejledning

(4.4.7, stk. 4)

Ved beregning af energibehov og energibesparelser i indberetningsprogrammerne tages der hensyn til bygningsanvendelsen af hver zone.