4.4.3.7

Uopvarmet rum

Stk. 1

Bestemmelse

Rum, hvis eneste varmekilde er varmerør (f.eks. udestuer, kældre, tagrum, m.v.), betragtes som udgangspunkt som uopvarmede. Hvis opvarmningskilden er bygningens varmeproducerende anlæg, betragtes området også som uopvarmet. Se dog kapitel 4.4.3.1, stk. 5 for beboelsesrum uden varmekilde.