4.4.5

Vurdering af oplysninger i BBR (HB2019 - Historisk)

Stk. 1

Bestemmelse

Energikonsulenten skal vurdere, om der er afvigelser mellem det faktiske areal i bygningen og det registrerede areal i BBR.

Vejledning

(4.4.5, stk. 1)

Det er altid det faktiske opvarmede areal, der skal ligge til grund for energimærkningen, jf. kapitel 4.4.3.1. Således må det registrerede areal i BBR ikke ligge til grund for energimærkningen, uanset afvigelse.

Stk. 2

Bestemmelse

Energikonsulenten skal notere, hvis der er tale om markante og iøjefaldende afvigelser.

Er dette tilfældet, beskriver konsulenten det i feltet ”Kommentarer til bygningsbeskrivelsen”.

Vejledning

(4.4.5, stk. 2)

Markante og iøjefaldende afvigelser kan for eksempel være følgende:

  • En afvigelse på mere end +/-10 % mellem det faktiske opvarmede areal i bygningen og det registrerede areal i BBR.
  • Opvarmede kælderarealer, som ikke er godkendte jf. BBR.
  • Arealer, som er opvarmede iht. kapitel 4.4.3.1, men ikke medgår i det samlede bolig-/erhvervsareal ifølge BBR.
  • Tilbygninger, som ikke er registrerede i BBR.