4.7.13.2

Reduktionsfaktorer for cirkulationspumper i små bygninger

Nr.  Type  Fp
1 Pumper med kun et trin 1,0
2 Pumper med manuel indstilling af 2 eller flere driftstrin 0,8
3 Automatisk trinstyrede pumper 0,6
4 Automatisk styrede/elektronisk styrede pumper (2006-2015) 0,4
5 Automatisk styrede/elektronisk styrede pumper (efter 2015) 0,3