4.7.3.5

Linjetab for samlinger omkring vinduer/yderdøre og ydervæg

Tabel 1. Linjetab Ψsa i W/mK for samlinger omkring vinduer/yderdøre og ydervæg.

Kuldebroisolering mellem for- og bagmur Formur Beton Tegl Tegl Tegl
Bagmur Beton Beton Tegl Letbeton
Nej   0,25 0,13 0,11 0,09
Ja   0,04 0,04 0,04 0,04

Linjetabet for samlingen mellem vindue/yderdør og ydervæg bestemmes ved brug af værdierne for Ψsa i 4.7.3.5 tabel 1. linjetab for samlinger omkring vinduer/yderdøre og ydervæg. og opmåling af murhullets tilhørende perimeter, lsa.

I byggeri opført efter 1985 kan det normalt antages, at der er udført kuldebroisolering i udmuringen mellem for- og bagmur.

Kendes den præcise kuldebroisoleringstykkelse (20, 30, 40, 50 mm) eller hvis karmen er placeret forskudt for kuldebroisoleringen kan Ysa bestemmes ved opslag i DS 418.

Der kan ses bort fra samlingslinjetabet i lette ydervægskonstruktioner (træskelet).

 

Tabel 2. Tillæg til U-værdi for isolerede hulmure med udmuring/falselementer omkring vinduer og yderdøre.

ΔUtillæg

[W/m²K]
  

Bagmur i Tegl Bagmur i letbeton
Kuldebroisolering i fals

Forhold:

Murhuls-perimeter/ Ydervægsareal

Nej Ja Nej Ja
< 0,75 0,16 0,10 0,06 0,05
0,75 – 1,25 0,22 0,12 0,08 0,07
> 1,25 0,27 0,15 0,10 0,09

Tabellen angiver tillæg til ydervæggens U-værdi for udmuring/falselementer omkring vinduer og yderdøre som funktion af forholdet mellem murhuls-perimeter og ydervægsarealet (ekskl. areal af vinduer og yderdøre).

I byggeri opført efter 1985 kan det normalt antages, at der er udført kuldebroisolering i udmuringen mellem for- og bagmur.

Hvis ydervæggen ikke indeholder vinduer eller yderdøre udelades tillægget.

For vinduespartier og yderdøre der har bundkarm direkte på fundament, skal bundkarmens længde ikke medregnes i den samlede murhuls-perimeter