4.7.10

Standardværdier for eksisterende varmepumper i enfamiliehuse

Før 2010 

Nr. 1 2 3 4 5
Anlægstype Jordvarme Udeluft Udeluft Aftræk Aftræk
  Varmeanlæg

Varmeanlæg

Indeluft Indblæsning VBV
  Varme VBV Varme VBV Varme VBV Varme VBV Varme VBV
Andel af opv. -areal 1 - 1 - 0,x - 1   -  
Nom. effekt 1, kW 5 5 5 5 3 - 2 2 - 1,50
Nom. COP 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 - 2,50 2,50 - 2,00
Relativ COP ved 50 % belastning 2
On – off. -styret 0,90 - 0,90   0,80 - 0,80 - - -
Omdrejningsstyret 1,00 - 1,00   1,00 - 1,00 - - -
Test-temperaturer
Kold side °C 0 0 2 2 2 - 20 20 - 20
Varm side °C 45 45 45 45 20 - 20 20 - 50
Medie
Kold side Jordslange Jordslange Udeluft Udeluft Udeluft - Aftræk Aftræk - Aftræk
Varm side Varmeanl. - Varmeanl. - Indeluft - Indblæsn. - - -
Hjælpeudstyr W 50 50 0 0 0 - 0 0 - 0
Automatik W 5 0 5 0 5 - 5 0 - 5
Varmepumper tilknyttet ventilationen
VGV før VP - - - - - - 0,60   - -
Dim. indbl. temp °C - - - - - - 40   - -
Luftstrøm, m³/s - - - - - - 0,07   - 0,07

2010-2015

Nr. 1 2 3 4 5
Anlægstype Jordvarme Udeluft Udeluft Aftræk Aftræk
  Varmeanlæg Varmeanlæg Indeluft Indblæsning VBV
  Varme VBV Varme VBV Varme VBV Varme VBV Varme VBV
Andel af opv. -areal 1 -   - 0,x - 0,x   -  
Nom. effekt 1, kW 6 6 6 6 3.0 - 0,60 0,70 - 0,20
Nom. COP 3,00 3,00 2,50 2,50

2,70

- 2,50 2,50 - 3,00
Relativ COP ved 50 % belastning2
On – off. -styret 0,95 - 0,95   0,95 - 0,95 - - -
Omdrejningsstyret 1,00 - 1,00   1,00 - 1,00 - - -
Test-temperaturer
Kold side °C 0 0 2 2 2 - 2 2 - 20
Varm side °C 45 45 45 45 20 - 20 50 - 50
Medie
Kold side Jordslange Jordslange Udeluft Udeluft Udeluft - Aftræk Aftræk - Aftræk
Varm side Varmeanl. - Varmeanl. - Indeluft - Indblæsn. - - -
Hjælpeudstyr W 10 10 0 0 0 - 0 0 - 0
Automatik W 5 0 3 0 7 - 5 0 - 1
Varmepumper tilknyttet ventilationen
VGV før VP - - - - - - 0,75   - -
Dim. indbl. temp °C - - - - - - 30   - -
Luftstrøm, m³/s - - - - - - 0,045   - 0,2

Efter 2015 (nye data)

Nr. 1 2 3 4 5
Anlægstype Jordvarme Udeluft Udeluft Aftræk Aftræk
  Varmeanlæg Varmeanlæg Indeluft Indblæsning VBV
  Varme VBV Varme VBV Varme VBV Varme VBV Varme VBV
Andel af opv. -areal 1 - 1 - 0,x - 0,x   -  
Nom. effekt 1, kW 7 7 7 7 5 - 0,60 0,70 - 0,20
Nom. COP 4,00 4,00 2,70 2,70 4,00 - 2,50 2,50 - 3,00
Relativ COP ved 50 % belastning2
On – off. -styret 0,95 - 0,95   0,95 - 0,95 - - -
Omdrejnings-styret 1,00 - 1,00   1,00 - 1,00 - - -
Test-temperaturer
Kold side °C 0 0 2 2 2 - 2 2 - 20
Varm side °C 45 45 45 45 45 - 20 50 - 50
Medie
Kold side Jordslange Jordslange Udeluft Udeluft Udeluft - Aftræk Aftræk - Aftræk
Varm side Varmeanl. - Varmeanl. - Indeluft - Indblæsn. - - -
Hjælpeudstyr W 10 10 0 0 0 - 0 0 - 0
Automatik W 5 0 3 0 5 - 5 0 - 1
Varmepumper tilknyttet ventilationen
VGV før VP - - - - - - 0,75   - -
Dim. indbl. temp °C - - - - - - 30   - -
Luftstrøm, m³/s - - - - - - 0,045   - 0,20

Noter:

1) Inklusive evt. produktion af VBV

2) Inverterstyring kaldes også for fx frekvensomformerstyring, omdrejningstalregulering eller kapacitetsregulering.