4.7.5

Standardværdier for temperaturfaktor, b, for klimaskærmen

Bygningsdel Temperaturfaktor, b

Terrændæk og kældergulve uden gulvvarme

Terrændæk 0,7

Etageadskillelse mod uopvarmet, uisoleret kælder

Uisoleret etageadskillelse

0,5

Isoleret etageadskillelse

0,7

Etageadskillelse mod uopvarmet, isoleret kælder

Uisoleret etageadskillelse

0,3

Isoleret etageadskillelse

0,6

Gulv mod krybekælder

Uisoleret etageadskillelse

0,5

Isoleret etageadskillelse

0,7

Gulvvarme

Tillæg for gulve med indlagt gulvvarme

+ 0,3

Bygningsdele mod uopvarmet rum
Rum der er uopvarmet 0,7
Garager og udhuse 1,0
Tag- og loftrum 1,0
Udeliggende trappeopgange og lign. 1,0
Udestue 0,7
Kældervæg mod uopvarmet kælder Som for etageadskillelsen
Kælderydervægge mere end 2 m’s dybde og inde under bygninger uden gulvvarme
Kælderydervæg mod jord 0,7
Kælderydervægsfundamenter i mere end 2 m’s dybde, forudsat der ikke er gulvvarme i rummene
Kælderydervægsfundamenter 0,7

Temperaturfaktoren er 1 mod det fri.

Se Spørgsmål og svar