4.7.7.1

Små gaskedler

Små gaskedler

  Fuldlast   Dellast   Tomgangstab  
Type kW Vk Korr Vk 2 Korr 3 Tf Andel
Uisoleret kedel, før 1970 20 0,82 0,001 0,79 0,004 0,030 0,85
Delvist isoleret kedel, før 1970 20 0,85 0,001 0,83 0,003 0,020 0,85
Isoleret kedel, før 1970 20 0,87 0,001 0,86 0,002 0,015 0,85
Kedel fra 1970 - 1990, indbygget i kabinet 20 0,90 0,0031 0,90 0,0035 0,007 0,80
Kondenserende kedel, der er mere end 10 år 20 0,94 0,0031 0,98 0,0035 0,005 0,80
Kondenserende kedel, der er under 10 år 20 0,97 0,0031 1,07 0,0035 0,004 0,80
               
Uisoleret kedel, før 1970 70 0,84 0,001 0,82 0,002 0,02 0,70
Delvist isoleret kedel, før 1970 70 0,87 0,001 0,86 0,002 0,015 0,70
Isoleret kedel, før 1970 70 0,88 0,001 0,88 0,001 0,010 0,70
Kedel fra 1970 - 1990, indbygget i kabinet 70 0,90 0,001 0,89 0,001 0,004 0,65
Kondenserende kedel, der er mere end 10 år 70 0,96 0,003 1,06 0,003 0,007 0,80
Kondenserende kedel, der er under 10 år 70 0,97 0,002 1,08 0,002 0,001 0,80
Belastning = 1,0   Kedeltemperatur = 70°
Belastning = 0,3   Kedeltemperatur = 50° (kondenserende = 33°)
Belastning = 0,0   Temperaturdifferens = 30°