4.7.7.3

Store olie- og gaskedler

Store olie- og gaskedler

  Fuldlast Dellast Tomgangstab
Type kW Vk Korr Vk Korr Tf Andel
Uisoleret kedel, før 1970 200-1000 0,85 0,001 0,88 0,002 0,010 0,70
Delvist isoleret kedel, før 1970 200-1000 0,87 0,001 0,90 0,001 0,010 0,70
Isoleret kedel, før 1970 200-1000 0,89 0,001 0,92 0,001 0,005 0,70
Kedel fra 1970 - 1990, indbygget i kabinet 200-1000 0,92 0,001 0,94 0,001 0,003 0,65
Kondenserende oliekedel, der er mere end 10 år 200-1000 0,97 0,002 1,01 0,002 0,003 0,65
Kondenserende oliekedel, der er under 10 år 200-1000 0,98 0,001 1,03 0,001 0,001 0,65
Kondenserende gaskedel, der er mere end 10 år 200-1000 0,97 0,003 1,07 0,003 0,003 0,65
Kondenserende gaskedel, der er under 10 år 200-1000 0,98 0,001 1,08 0,001 0,001 0,65