4.7.6.1

Normtal for naturlig ventilation i enfamiliehuse

Nr. Tilstand qn1 qn,s
1

Normalt tæt

0,3 2,4
2 Infiltrationstab ved mekanisk balanceret ventilationsanlæg 0,13  
32 Væsentlig ekstra luftskifte pga. utætheder i klimaskærmen3 + 0,1  
42 Væsentlig ekstra luftskifte pga. utætheder i og omkring vinduer og døre + 0,1  

Note:

1) Værdien anvendes normalt for hele huset.

2) 3 og 4 lægges sammen, hvis det vurderes at der haves et væsentligt ekstra luftskifte pga. af både en utæt klimaskærm og utætheder i og omkring vinduer.

3) Ekskl. utætheder i og omkring vinduer og døre.