4.7.6.4

Ventilationsanlæg erhverv

Kontor til 1-2 personer

  Vinter Sommer Nat

Anlægstype

Fo qm ηvgv ti °C El-Vf qn qi,n SEL qm,s qn,s qm,n qn,n
Naturlig ventilation 1         0,6 0,09     2,4   0,09
Mekanisk ventilation, uden genvinding 1 1,2 0   0 0,13 0,09 2,5 1,2 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning fra før 1995 1 1,2 0,55 18 0 0,13 0,09 3,5 1,2 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning 1996 - 2006 1 1,2 0,6 18 0 0,13 0,09 2,5 1,2 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2007-2010 1 1,2 0,65 18 0 0,13 0,09 2,1 1,2 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2011-2015 1 1,2 0,70 18 0 0,13 0,09 2,1 1,2 2,4   0,09
Mekanisk ventilation fra efter 2015 1 1,2 0,75 18 0 0,13 0,09 2,1 1,2 2,4   0,09
Storrumskontor, undervisningslokaler og børneinstitutioner   Vinter Sommer Nat
Anlægstype Fo Qm ηvgv ti °C El-Vf qn qi,n SEL qm,s qn,s qm,n qn,n
Naturlig ventilation 1         0,9 0,09     2,4   0,09
Mekanisk ventilation, uden genvinding 1 1,8 0   0 0,13 0,09 2,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning fra før 1995 1 1,8 0,55 18 0 0,13 0,09 3,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning 1996 - 2006 1 1,8 0,6 18 0 0,13 0,09 2,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2007-2010 1 1,8 0,65 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2011-2015 1 1,8 0,70 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation fra efter 2015 1 1,8 0,75 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Mødelokaler og kantiner med reduceret driftstid ift. bygningens brugstid   Vinter Sommer Nat
Anlægstype Fo Qm ηvgv ti °C El-Vf qn qi,n SEL qm,s qn,s qm,n qn,n
Naturlig ventilation 0,5         0,9 0,09     2,4   0,09
Mekanisk ventilation, uden genvinding 0,5 1,8 0   0 0,13 0,09 2,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning fra før 1995 0,5 1,8 0,55 18 0 0,13 0,09 3,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning 1996 – 2006 0,5 1,8 0,6 18 0 0,13 0,09 2,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2007-2010 0,5 1,8 0,65 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2011-2015 0,5 1,8 0,70 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation fra efter 2015 0,5 1,8 0,75 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Udenfor driftstiden 0,5         0,3 0,09     2,4   0,09

Butikker, restauranter m.v.

  Vinter Sommer Nat
Anlægstype Fo qm ηvgv ti °C El-Vf qn qi,n SEL qm,s qn,s qm,n qn,n
Naturlig ventilation 1         0,9 0,09     2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Uden genvinding 1 1,8 0   0 0,13 0,09 2,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning fra før 1995 1 1,8 0,55 18 0 0,13 0,09 3,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation, Bygning 1996 - 2006 1 1,8 0,6 18 0 0,13 0,09 2,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2007-2010 1 1,8 0,65 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2011-2015 1 1,8 0,70 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation fra efter 2015 1 1,8 0,75 18 0 0,13 0,09 2,1 1,8 2,4   0,09

Baderum og toiletter

  Vinter Sommer Nat
Anlægstype Fo qm ηvgv ti °C El-Vf qn qi,n SEL qm,s qn,s qm,n qn,n
Naturlig ventilation, uden aftrækskanaler 1         0,9 0,09     2,4   0,09
Naturlig ventilation, med aftrækskanaler 1         1,2 0,09     2,4   0,09
Mekanisk udsugning, Bygning fra før 1995 1 1,8       0 0,09 2 1,8 2,4   0,09
Mekanisk udsugning, Bygning 1996 – 2006 1 1,8       0 0,09 1,5 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2007-2010 1 1,8       0 0,09 1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation 2011-2015 1 1,8       0 0,09 1 1,8 2,4   0,09
Mekanisk ventilation fra efter 2015 1 1,8       0 0,09 1,0 1,8 2,4   0,09
Gangarealer, oplagsrum og lignende   Vinter Sommer Nat
Anlægstype Fo qm ηvgv ti °C El-Vf qn qi,n SEL qm,s qn,s qm,n qn,n
Naturlig ventilation 1         0,3 0,09     2,4   0,09

Note: qn forøges i bygninger med særligt utæt klimaskærm f.eks. utætte vinduer eller kalfatringsfuger. qn har stor betydning for det samlede energibehov for bygningen, og derfor skal en forøgelse af qn anvendes med forbehold og kan med fordel undersøges nærmere f.eks..ved brug af røgprøver eller trykprøvning.