4.7.15

Vindmøller

Ruhed, z0 [m]

Ruheden afhænger af terræntypen ved møllen, se tabellen:

Terræntype Ruhed, z0 i meter
By eller skov 1,00
Forstad 0,50
Villakvarter 0,30
Beplantning 0,20
Landskab med beplantninger 0,10
Åbent landskab 0,05
Lufthavn, græsmark 0,10