1.3

Indberetning af energimærkningen

Stk. 1

Bestemmelse

Energimærkninger skal indberettes af energikonsulenter til Energistyrelsen ved benyttelse af godkendte indberetningsprogrammer.

Vejledning

(1.3., stk. 1)

Når energimærkningen er accepteret af indberetningssystemet, får den tildelt et energimærkningsnummer, og der returneres en rapport til energikonsulenten.

Stk. 2

Bestemmelse

Energistyrelsen godkender indberetningsprogrammerne.

Indberetningsprogrammerne følger kravene til beregninger og indberetningsformater, som beskrevet i bygningsreglementet, Håndbog for Energikonsulenter samt de SBi-anvisninger og standarder, der henvises til i bekendtgørelsen.

Derudover kan Energistyrelsen bl.a. stille krav om kontrolforanstaltninger, såsom digital automatisk kontrol af indtastninger ved brug af valideringer.

Vejledning

(1.3., stk. 2)

De til enhver tid godkendte indberetningsprogrammer fremgår af Energistyrelsens hjemmeside.

Energistyrelsen stiller ikke krav til, hvordan indberetningsprogrammerne i øvrigt er opbygget og hvilke brugerfaciliteter, der i øvrigt stilles til rådighed.

Der anvendes digitale automatiske kontroller af indtastningerne i indberetningsprogrammerne. Valideringerne er opdelt i to kategorier:

  • Valideringer som medfører, at man ikke kan indberette energimærkningen.
  • Valideringer, som gør opmærksom på mulig fejl. Tilsidesættelse af disse valideringer, kan begrundes i indberetningsprogrammet.