1.3.2

Maksimal tid mellem besigtigelse og indberetning

Stk. 1

Bestemmelse

Indberetning skal ske indenfor to måneder efter, at besigtigelsen er afsluttet.

 

Stk. 2

Bestemmelse

For ejendomme med et etageareal mellem 10.000 m2 og 20.000 m2 skal indberetning afsluttes inden 3 måneder efter, besigtigelsen er afsluttet.

 

Stk. 3

Bestemmelse

For ejendomme med et etageareal på 20.000 m2 og derover skal indberetning afsluttes inden 4 måneder efter, besigtigelsen er afsluttet. Fristen for indberetning forlænges med en måned for hver yderligere 10.000 m2 etageareal ejendommen måler.