2.3.4

Afvigelser i forhold til byggetilladelsen

Stk. 1

Bestemmelse

Energikonsulenten skal registrere afvigelser i forhold til kravene, der ligger til grund for byggetilladelsen. Det vil sige, om bygningen overholder følgende:

1) Den energiramme, som er givet i byggetilladelsen.

2) Kravene til det dimensionerende transmissionstab.

3) Bygningsreglementets krav til energiforbrug og installationer.

Vejledning

(2.3.4, stk. 1)

Det er ikke alle krav til installationer som fremgår af bygningsreglementet, men kun dem der har indflydelse på energiforbruget, som skal registreres.