2.3.5

Energikonsulentens konklusion

Stk. 1

Bestemmelse

På grundlag af en gennemgang af bygningen konkluderer energikonsulenten, om bygningen lever op til energikravene, der ligger til grund for byggetilladelsen, og dette skal anføres i energimærkningsrapporten.

Stk. 2

Bestemmelse

Det skal endvidere anføres i rapporten, om bygningen overholder energirammen, det dimensionerende varmetab samt bygningsreglementets krav til installationer og energiforbrug.

Stk. 3

Bestemmelse

Hvis der er udført ændringer af bygningen i forhold til forudsætningerne i byggetilladelsen, skal dette anføres i energimærkningsrapporten.

 

Stk. 4

Bestemmelse

Hvis ovennævnte krav er opfyldt anføres i energimærkningsrapporten: ”Bygningen lever op til energikravene, der ligger til grund for byggetilladelsen”.

Stk. 5

Bestemmelse

Hvis et eller flere af ovennævnte krav ikke er opfyldt, får bygningen ikke tildelt et energimærke i energimærkningsrapporten. Derudover anføres i energimærkningsrapporten: ”Bygningen lever ikke op til energikravene, der ligger til grund for byggetilladelsen”.

Det anføres i energimærkningsrapporten hvilket eller hvilke krav, bygningen ikke lever op til. Endvidere angives en kort beskrivelse af hvilke forhold, der gør, at bygningen ikke lever op til energikravene, der ligger til grund for byggetilladelsen.

Vejledning

(2.3.5, stk. 5)

Hvis konsulenten under bygningsgennemgangen konstaterer afvigelser, der samlet set vil indebære, at konsulenten med stor sikkerhed kan afgøre, at bygningen ikke kan leve op til kravet i energirammen, kan energikonsulenten vælge at afbryde energimærkningen, selv om konsulenten ikke har vurderet alle elementer i mærkningen.

Stk. 6

Bestemmelse

Hvis energikonsulenten har afbrudt gennemgangen, fordi energikravene i byggetilladelsen ikke er opfyldt, og der er sikkerhed for, at bygningen ikke lever op til disse krav, skal energikonsulenten redegøre for afvigelserne og begrunde, hvorfor disse medfører, at bygningen ikke kan leve op til kravene.