2.3

Energimærkningens indhold

Stk. 1

Bestemmelse

Energimærkningsrapporten for nyopførte bygninger skal indeholde følgende elementer:

1) Bygningens energimærke.

2) En vurdering af om bygningsreglementets krav til dimensionerende transmissionstab er overholdt.

3) En vurdering af om kravene til mindste varmeisolering (herunder e-ref. for vinduer) af bygningsdele samt effektivitet m.v. af varmefordelings-, ventilations- og fyringsanlæg m.v. er opfyldt.

4) En beskrivelse af eventuelle afvigelser mellem bygningen og byggetilladelsen.

5) Energikonsulentens konklusion.