2.3.3

Mindste varmeisolering

Stk. 1

Bestemmelse

Energimærkningsrapporten skal indeholde energikonsulentens vurdering af, om bygningen lever op til bygningsreglements krav til mindste varmeisolering af bygningsdele, varmefordelingsanlæg og fyringsanlæg.

Vejledning

(2.3.3, stk. 1)

Kravene til mindstevarmeisolering fremgår af det i byggetilladelsen gældende bygningsreglement.